Undervisning


Om du som nybörjare vill lära dej spela dragspel eller om du vill vidareutvecklas som dragspelare kontaktar du GuMus.

Här finns kvalificerad undervisning!

El choclo

(Angel Villoldo)


En av världens mest spelade tangos, här tolkad av Lars-Åke Gustafsson.

Musikproduktion

Här erbjuder vi dragspelssolo vid t ex fester, tango på gitarr och accor-deon, dragspelsduetter, jazz med kvartett och mycket annat roligt.

Afton på Solvik

(Andrew Walter)


En av de somrigaste valser som finns:

Afton på Solvik, här tolkad av Lars-Åke Gustafsson och Sören Rydgren.

Inspelningar


Alla CD under denna rubrik kan Du beställa för 100:- + frakt genom att kontakta GuMus.

Fast fingers

(Erik Frank)


En snabb jazzlåt, inspelad live med Accordion Jazz Quartet